Kamerový systém Břeclav

Společnost 3E system, s.r.o. vyhrála veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo vybudování městského kamerového dohledového systému ve městě Břeclavi.

zobrazit

Účast na konferenci Centers Dating

Zástupci společnosti 3E systém, s.r.o. se zúčastnili mimořádného setkání investorů, bankéřů, zástupců obcí a měst a dalších aktérů realitního trhu.

zobrazit

Energetická účinnost budov

Změny klimatu a tenčící se zdroje energií vedou k tomu, že účinné a trvale udržitelné využívání energií se stává naléhavou nutností, na kterou je třeba reagovat. Další motivací je nově platný zákon č. 318/2012, Sb. pojednávající o snižování energetické náročnosti budov.

Protože provoz budov v technologicky vyspělých státech spotřebovává cca 40% veškeré energie, celosvětově roste podpora energeticky účinných technologií. Na tento trend reaguje, mimo jiné, nový zákon č. 318/2012, Sb. o snižování energetické náročnosti budov a také Evropská norma EN 15232 (Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov), která uvádí metody pro vyhodnocení vlivu automatizace budov a technického řízení budov na energetickou spotřebu budov.

Vytvoříme vám analýzu energetické efektivity budovy a budeme směrovat případný zásah do budovy tak, aby odpovídal předpisům a normám jako je zmiňovaná EN 15 232 Nebo na základě analýzy vytvoříme návrh na zásah. Samotný zásah budeme řešit tak aby vám získal co možná nejvíce bodů v některém z certifikačních systému jako například LEED, GreenBuilding nebo SBToolCZ.

K dosažení energetických úspor používáme celou řadu nákladově efektivních opatření, které často zahrnují dodávku a instalaci systémů pro:

 • zvyšování účinnosti osvětlení
 • zvyšování účinnosti vytápění a klimatizace
 • snižování spotřeby elektrických motorů a pohonů
 • inteligentní řízení technologií a zařízení
 • vyhodnocování energetické efektivity

Naše služby zahrnují:

 • vypracování analýzy současného stavu technických zařízení budov, včetně vystavení certifikátu energetické náročnosti
 • vypracování návrhu opatření na zlepšení energetické účinnosti, včetně předpokládané návratnosti vynaložených investic
 • pomoc při vyhledávání způsobu a zajišťování financování projektů zaměřených na energetickou účinnost
 • vypracování realizační projektové dokumentace
 • dodávka a instalace projektu, případně projektový management
 • servis a správa, včetně energetického managementu (kontrola dosahování plánovaných úspor

Realizací výše uvedených opatření zákazník získá nejen snížení nákladů na spotřebu energií, ale také:

 • zvýšení hodnoty majetku (modernizace technického zařízení budov, získání certifikátu vyšší třídy v klasifikaci energetické účinnosti dle normy EN 15232)
 • zvýšení spolehlivosti
 • snížení znečištění životního prostředí
 • zlepšení kvality pracovního prostředí

Kontakt

Mariánské náměstí 1
617 00 Brno

tel.:+420 545 129 126
info__at__3esystem.cz

Služby

Energetický management
Správa budov
Technické projekty
Poradenství a analýza
Technický dozor

Produkty

Rozvody
Inteligentní budovy
Elektromobilita
Datová centra
Měření a regulace