Elektrotechnologie pod kontrolou

Integrací jednotlivých technologií a zařízení do sjednoceného řídicího systému zajišťujeme snížení spotřeby energie a minimalizaci provozních nákladů inteligentních budov, zvyšujeme bezpečí, komfort
a pohodlí pro jejich užívání - od projektu až po servis

product-info-bg

Elektroinstalace, Energetické úspory a Elektromobilita

V přístupu k našim zákazníkům zúročujeme zkušenosti, získané za dvě desetiletí úspěšného působení na trhu v oblasti instalace silnoproudých a slaboproudých technologií. Umožňují nám pružně reagovat na současné trendy v oblasti systémů pro inteligentní budovy a řešení energetických úspor. Současně se již dnes podílíme na přípravě budoucnosti v oblasti dopravy moderním systémem dobíjecích stanic pro elektromobily.

Slaboproudé a silnoproudé instalace

Slaboproudé a silnoproudé instalace

Navrhujeme a realizujeme komplexní dodávky a servis počítačových sítí, telefonních sítí a technologických sítí na bázi metalických a optických kabelů. Využíváme přitom dlouholetých zkušeností našich specialistů – náš tým navazuje na 20 let tradice realizací rozsáhlých projektů sítí ve společnosti GiTy.

Měření a regulace

Měření a regulace, BMS

Preferujeme otevřená řešení systémů měření a regulace, která splňují požadavky kladené normou ČSN EN ISO 16484-5. Vzájemnou komunikaci jednotlivých částí systému měření a regulace a dalších objektových technologií navrhujeme pomocí otevřených komunikačních protokolů BACnet/IP, BACnet/Ethernet, BACnet/MSTP, MODBUS. Pro zajištění efektivního provozu technologií v budovách nabízí společnost 3E system, s.r.o. integrované řízení těchto technologií pomocí BMS (Building Management System – systém pro správu budovy).

Integrace řízení technologií v budovách

Kamerové a perimetrické systémy

Kamerové, bezpečnostní a perimetrické systémy. Množství prvků (čidla, ústředny, přenosové prostředky, signalizační a ovládací panely), jejichž kooperace chrání Vás a Váš majetek.

Energetické úspory

Parkovací a závorové systémy

V současné době se řešení parkovacích a závorových systémů jednotlivých výrobců neposuzují podle kvality hardwaru, ale podle šíře nabídky různých softwarových produktů a služeb, případně jejich schopnosti integrace s již provozovanými systémy klienta.

Dobíjecí stanice pro elektromibily

Dobíjecí stanice pro elektromobily

Společnost 3E system, s.r.o. nabízí domácí a průmyslové stanice pro dobíjení elektromobilů.

Energetický management

Energy management

Navrhujeme a realizujeme efektivní energetický management budov. Pomocí systému měření a regulace optimalizujeme spotřebu energií pro administrativní budovy, technologické celky, ale i datová centra a serverovny.

Správa budov

Správa technických zařízení budov

Pro podporu rozhodování managementu firem nabízíme implementaci analytických nástrojů pro konsolidované zpracování provozních dat z jedné nebo více lokalit.

Technické projekty

Projekční činnost

Nabízíme kompletní zajištění Vašeho projektu v oblasti elektroinstalací, komunikačních sítí a měření a regulace.

Poradenství a analýza

Poradenství a analýza

Pokud nejste spokojeni se stávajícím stavem Vaší komunikační infrastruktury nebo rozvody elektroinstalace, nebo chystáte změny ve vaší organizaci, pak nabízíme nezávislé poradenství. Naše řešení vychází z důsledné aplikace norem a standardů za současného využití dlouholetých zkušeností našich specialistů a zaručuje ekonomickou návratnost plánovaných investic.

Technický dozor

Technický dozor

Pro rozsáhlé projekty v oblasti elektroinstalací, komunikačních sítí a měření a regulace nabízíme nezávislý technický dozor.

Kamerový systém Břeclav

Společnost 3E system, s.r.o. vyhrála veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo vybudování městského kamerového dohledového systému ve městě Břeclavi.

zobrazit

Účast na konferenci Centers Dating

Zástupci společnosti 3E systém, s.r.o. se zúčastnili mimořádného setkání investorů, bankéřů, zástupců obcí a měst a dalších aktérů realitního trhu.

zobrazit

Elektroinstalace, Energetické úspory a Elektromobilita

V přístupu k našim zákazníkům zúročujeme zkušenosti, získané za dvě desetiletí úspěšného působení na trhu v oblasti instalace silnoproudých a slaboproudých technologií. Umožňují nám pružně reagovat na současné trendy v oblasti systémů pro inteligentní budovy a řešení energetických úspor. Současně se již dnes podílíme na přípravě budoucnosti v oblasti dopravy moderním systémem dobíjecích stanic pro elektromobily.

Kontakt

Novoměstská 2170/1c
621 00 Brno-Řečkovice

tel.:+420 545 129 126
info__at__3esystem.cz

Služby

Energetický management
Správa budov
Technické projekty
Poradenství a analýza
Technický dozor

Produkty

Rozvody
Inteligentní budovy
Elektromobilita
Parkovací a závorové systémy
Měření a regulace