Kamerový systém Břeclav

Společnost 3E system, s.r.o. vyhrála veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo vybudování městského kamerového dohledového systému ve městě Břeclavi.

zobrazit

Účast na konferenci Centers Dating

Zástupci společnosti 3E systém, s.r.o. se zúčastnili mimořádného setkání investorů, bankéřů, zástupců obcí a měst a dalších aktérů realitního trhu.

zobrazit

Politika integrovaného systému managementu

Cílem společnosti 3E system, s.r.o. je nabízet zákazníkům energeticky úsporná řešení jakožto klíčovou přidanou hodnotu našich dodávek.

Zaměstnanci společnosti 3E system, s.r.o. cítí odpovědnost za kvalitu ve všech oborech činnosti společnosti, za ochranu životního prostředí ve všech oblastech působení společnosti a za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tato odpovědnost je vlastní každému zaměstnanci společnosti 3E system, s.r.o.

V rámci politiky IMS (Integrated Management systém) se zavazujeme k:

 • poskytování hodnot zákazníkům v podobě služeb, v souladu s požadavky, v definované kvalitě, ve stanovené době s cílem zajištění maximální spokojenosti zákazníka
 • poskytování služeb ve shodě se smluvními požadavky zákazníků z hlediska plnění
 • dodržování definovaných SLA (Service Level Agreement – dohodou o úrovni poskytovaných služeb)
 • aktivnímu přístupu při řešení provozních událostí a nových potřeb zákazníků
 • udržování a zlepšování povědomí a odborné způsobilosti všech zaměstnanců participujících na poskytování služeb
 • důslednému plnění požadavků platné legislativy, norem a jiných souvisejících požadavků v oblasti EMS (Environmental Management System - systém environmentálního managementu)
 • realizování hospodárných a preventivních opatření v oblasti spotřeby energií
 • pravidelnému vyhodnocování vlivů naší společnosti na životní prostředí a snižování dopadů činností společnosti na životní prostředí
 • prevenci znečišťování
 • trvalé podpoře všech pracovníků v posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví, majetek společnosti a předcházení vzniku úrazů a poškození zdraví
 • specifikaci hrozeb a přijímání preventivních opatření
 • neustálému zlepšování IMS

Vydáno 7.2.2011

Ing. Radek Křivánek
jednatel společnosti
3E system, s.r.o.

Kontakt

Novoměstská 2170/1c
621 00 Brno-Řečkovice

tel.:+420 545 129 126
info__at__3esystem.cz

Služby

Energetický management
Správa budov
Technické projekty
Poradenství a analýza
Technický dozor

Produkty

Rozvody
Inteligentní budovy
Elektromobilita
Parkovací a závorové systémy
Měření a regulace