Kamerový systém Břeclav

Společnost 3E system, s.r.o. vyhrála veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo vybudování městského kamerového dohledového systému ve městě Břeclavi.

zobrazit

Účast na konferenci Centers Dating

Zástupci společnosti 3E systém, s.r.o. se zúčastnili mimořádného setkání investorů, bankéřů, zástupců obcí a měst a dalších aktérů realitního trhu.

zobrazit

Správa technických zařízení budov

Pro podporu rozhodování managementu firem nabízíme implementaci analytických nástrojů pro konsolidované zpracování provozních dat z jedné nebo více lokalit.

Společnost 3E system, s.r.o. nabízí komplexní Služby servisní a provozní podpory (dále jen SSaPP) technických zařízení budov, které zabezpečují bezproblémový chod objektu a areálů z hlediska majitele, nájemců a ostatních uživatelů v souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními.

Podle úrovně naší zainteresovanosti na celkové správě objektu členíme naše služby do těchto programů:

 • 3E Pohotovost (expresní opravy zařízení v případě havárie)
 • 3E Servis (opravy, vzdálený dohled a pozáruční servis zařízení dle podmínek servisní smlouvy)
 • 3E Revize (revize zařízení dle platných zákonů, předpisů a nařízení)
 • 3E Údržba (pravidelné profylaktické prohlídky a údržba zařízení dle provozních řádů)
 • 3E Správa (komplexní „outsourcing“ správy technických zařízení budov)
 • 3E Energy Management (efektivní řízení spotřeby energií v budovách)

Rozsah následujících činností si určuje zákazník:

 • zajištění provozu technologií a zařízení, vedení provozní dokumentace
 • provádění průběžné kontroly stavu technologií a zařízení
 • zajištění všech revizí, technických prohlídek a servisních prací dle platné legislativy a předpisů
 • provádění drobných oprav, řešení havarijních stavů
 • plánování údržby, oprav a investic
 • projednávání a uzavírání subdodavatelských smluv, kontrola a přejímka prací od subdodavatelů
 • pravidelný reporting
 • energy management (návrhy opatření vedoucích k úsporám na spotřebě energií)
 • správa projektové dokumentace
 • PO a BOZP
 • ostatní činnosti (spolupráce při reklamacích, agenda pojištění, řešení pojistných událostí, správa telekomunikační, výpočetní a audiovizuální techniky, atd.)

Kontakt

Novoměstská 2170/1c
621 00 Brno-Řečkovice

tel.:+420 545 129 126
info__at__3esystem.cz

Služby

Energetický management
Správa budov
Technické projekty
Poradenství a analýza
Technický dozor

Produkty

Rozvody
Inteligentní budovy
Elektromobilita
Parkovací a závorové systémy
Měření a regulace