Kamerový systém Břeclav

Společnost 3E system, s.r.o. vyhrála veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo vybudování městského kamerového dohledového systému ve městě Břeclavi.

zobrazit

Účast na konferenci Centers Dating

Zástupci společnosti 3E systém, s.r.o. se zúčastnili mimořádného setkání investorů, bankéřů, zástupců obcí a měst a dalších aktérů realitního trhu.

zobrazit

Projekční činnost

Nabízíme kompletní zajištění Vašeho projektu v oblasti elektroinstalací, komunikačních sítí a měření a regulace.

Na základě předchozích analýz je vypracována projektová studie navrhující opatření ke zlepšení. Jedná se o technickou studii popisující konkrétní zásah, současně obsahující i výpočet doby návratnosti investice do zásahu vložené.

Stále se jedná o návrh řešení i když již precizovaný. Dalším krokem, logicky, bude jeho realizace. Realizaci vám na základě technického řešení provedeme a výstupem pro vás bude dokumentace skutečného provedení.

Naše nabídka zahrnuje:

 • pasportizaci Vašich sítí, návrh na zlepšení a úspory
 • předrealizační přípravu, studii proveditelnosti, výběr dodavatelů
 • realizační dozor, projektové řízení
 • nezávislé posouzení a audit

Realizujeme komplexní návrh řešení a dokumentaci.

Projekční činnosti se specializací:

Silnoproud (NN, VN)

 • Silnoproudé rozvody
 • Rozvaděče
 • Osvětlení (venkovní, vnitřní)
 • Energocentra

Slaboproud

 • Strukturovaná kabeláž a sítě LAN
 • Hlavní telefonní rozvody, telefonní ústředny
 • Pult centrální ochrany (PCO)
 • Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy PZTS(EZS)
 • Elektronická protipožární signalizace (EPS), vč. evakuačního rozhlasu
 • Elektronická kontrola vstupu (EKV), vč. docházkových a stravovacích systémů
 • Uzavřený kamerový systém (CCTV)
 • Společná televizní anténa (STA)
 • Perimetrické systémy
 • Ozvučení, místní rozhlas
 • Meření a regulace (MaR)
 • Systémy řízení technologií budov (BMS)

Nabídkou našich služeb pokrýváme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních

 • Studie proveditelnosti, objemové a technologické studie
 • Dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení
 • Dokumentace pro výběr dodavatele, výpočty investičních nákladů
 • Prováděcí (realizační) projektová dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Přizpůsobení řešení místním podmínkám, nezávislý výběr zařízení
 • Zajištění a řízení výstavby, dodávka na klíč
 • Autorský dozor

Kontakt

Novoměstská 2170/1c
621 00 Brno-Řečkovice

tel.:+420 545 129 126
info__at__3esystem.cz

Služby

Energetický management
Správa budov
Technické projekty
Poradenství a analýza
Technický dozor

Produkty

Rozvody
Inteligentní budovy
Elektromobilita
Parkovací a závorové systémy
Měření a regulace