Kamerový systém Břeclav

Společnost 3E system, s.r.o. vyhrála veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo vybudování městského kamerového dohledového systému ve městě Břeclavi.

zobrazit

Účast na konferenci Centers Dating

Zástupci společnosti 3E systém, s.r.o. se zúčastnili mimořádného setkání investorů, bankéřů, zástupců obcí a měst a dalších aktérů realitního trhu.

zobrazit

Měření a regulace, BMS

Preferujeme otevřená řešení systémů měření a regulace, která splňují požadavky kladené normou ČSN EN ISO 16484-5. Vzájemnou komunikaci jednotlivých částí systému měření a regulace a dalších objektových technologií navrhujeme pomocí otevřených komunikačních protokolů BACnet/IP, BACnet/Ethernet, BACnet/MSTP, MODBUS. Pro zajištění efektivního provozu technologií v budovách nabízí společnost 3E system, s.r.o. integrované řízení těchto technologií pomocí BMS (Building Management System – systém pro správu budovy).

V oblasti měření a regulace společnost 3E system ,s.r.o. nabízí komplexní rozsah činností:

 • odborné konzultace a studie
 • přípravu a zpracování projektové dokumentace všech stupňů
 • řízení projektů a výstavby
 • dodávky zařízení
 • realizace, programování, oživení, vizualizace
 • testování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
 • záruční a pozáruční servis, revize

Řídicí systém je postaven na otevřených standardech, umožňujících integrovat prvky různých dodavatelů. BMS pak plní důležitou úlohu pro efektivní využití energií, ale i pro komfortní užívání budovy pro moderní bydlení a kanceláře. Nabízíme jak robustní systém pro velké komplexy s vlastním velínem, tak i kompaktní systém pro rodinné budovy s dálkovým přístupem přes internet.

Správě objektu BMS umožňuje:

 • průběžný dohled nad jednotlivými zařízeními
 • aktualizaci nastavení časových rozvrhů a provozních kalendářů
 • přijímání a zpracování informací z jednotlivých zařízení
 • operativně reagovat na změny požadavků na jednotlivá zařízení
 • reagovat na poruchové stavy zařízení
 • plánovat činnost údržby a servisu zařízení
 • sledovat spotřeby energií
 • archivovat vybrané provozní veličiny
 • sjednotit a zpřístupnit obsluhu technologií v budovách, a to i vzdáleně
 • reagovat na informace zabezpečovacích systémů

Managementu firem BMS umožňuje:

 • průběžnou kontrolu konfigurovatelných výkonnostních indikátorů (KPI)
 • přijímat okamžitá rozhodnutí, kdykoli KPI vykazují odchylku od cílových hodnot
 • zvyšovat efektivitu a produktivitu provozu
 • propojovat provozní data s jinými podnikovými systémy
 • racionálně plánovat investice pro maximální využití vlastních zdrojů
 • lépe hospodařit s energetickými zdroji
 • lépe řídit provozní prostředky

Kontakt

Novoměstská 2170/1c
621 00 Brno-Řečkovice

tel.:+420 545 129 126
info__at__3esystem.cz

Služby

Energetický management
Správa budov
Technické projekty
Poradenství a analýza
Technický dozor

Produkty

Rozvody
Inteligentní budovy
Elektromobilita
Parkovací a závorové systémy
Měření a regulace