Kamerový systém Břeclav

Společnost 3E system, s.r.o. vyhrála veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo vybudování městského kamerového dohledového systému ve městě Břeclavi.

zobrazit

Účast na konferenci Centers Dating

Zástupci společnosti 3E systém, s.r.o. se zúčastnili mimořádného setkání investorů, bankéřů, zástupců obcí a měst a dalších aktérů realitního trhu.

zobrazit

Energy management

Navrhujeme a realizujeme efektivní energetický management budov. Pomocí systému měření a regulace optimalizujeme spotřebu energií pro administrativní budovy, technologické celky, ale i datová centra a serverovny.

Umíme vyčíslit úsporu v nákladech na topení, osvětlení, klimatizaci a vzduchotechniku. Projekty na úsporu elektřiny zpracováváme jak pro budovy a areály, tak i pro obce i města.

Služba 3E Energy Management, představuje realizaci efektivního řízení spotřeby energií. Proces EM zahrnuje především analýzu dat a informací o spotřebě energií, na jejímž základě jsou zpracovány podklady a návrhy úsporných opatření, vedoucích ke zvýšení energetické efektivity.

3E Energy Management nabízíme v šesti úrovních. Postupným přidáváním jednotlivých služeb k základní úrovni, která zahrnuje měření energií a přístup k naměřeným hodnotám, se dostaneme až k úrovni nejvyšší, jíž je řízení agendy. Všechny úrovně služby uvedené výše lze dále pokrýt outsourcingem energetického managementu. Cena poskytnuté služby se odvíjí od výběru úrovně služby, typu objektu a konkrétních potřeb zákazníka (počtu měřících prvků, apod.).

Měření a archivace

škálovatelnost služby Zajištění měření spotřeby požadované energie s následnou archivací naměřených hodnot. Výstupem je online přístup k naměřeným datům.

Trendy a porovnání

Interpretace naměřených hodnot a jejich porovnání s podobným objektem. Sledování trendů. Výstupem jsou individuálně nastavitelné reporty.

Analýzy

Vyhodnocování naměřených hodnot formou analýz. Výstupem jsou návrhy na různé varianty nápravných opatření.

návaznost úrovní služby

Návrh technického řešení

Na základě předchozích analýz je vypracována projektová studie navrhující opatření ke zlepšení. Výstupem jsou studie proveditelnosti včetně výpočtu doby návratnosti.

Realizace

Zajištění realizace navržených opatření vyplývajících ze studie proveditelnosti. Výstupem je dokumentace skutečného provedení.

Řízení agendy

Zajištění administrativní části, spolupráce s dodavateli energií, zatřídění dle ČSN EN 15232, zajištění souladu se zákonem č. 318/2012 o hospodaření energií, energetické průkazy, implementace metodiky. Výstupem je zpracovaná vybraná dokumentace.

Outsourcing Energy managementu

Všechny úrovně služby uvedené výše lze pokrýt outsourcingem energetického managementu. Klienty touto formou zbavíme většiny starostí spojených s energetickým managementem. Naším úkolem bude budovu udržovat na nejvyšší možné úrovni energetické efektivity, případně navrhovat a realizovat změny vedoucí k jejímu zlepšení.

Kontakt

Novoměstská 2170/1c
621 00 Brno-Řečkovice

tel.:+420 545 129 126
info__at__3esystem.cz

Služby

Energetický management
Správa budov
Technické projekty
Poradenství a analýza
Technický dozor

Produkty

Rozvody
Inteligentní budovy
Elektromobilita
Parkovací a závorové systémy
Měření a regulace