Kamerový systém Břeclav

Společnost 3E system, s.r.o. vyhrála veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo vybudování městského kamerového dohledového systému ve městě Břeclavi.

zobrazit

Účast na konferenci Centers Dating

Zástupci společnosti 3E systém, s.r.o. se zúčastnili mimořádného setkání investorů, bankéřů, zástupců obcí a měst a dalších aktérů realitního trhu.

zobrazit

Parkovací a závorové systémy

V současné době se řešení parkovacích a závorových systémů jednotlivých výrobců neposuzují podle kvality hardwaru, ale podle šíře nabídky různých softwarových produktů a služeb, případně jejich schopnosti integrace s již provozovanými systémy klienta.

Moderní parkovací a závorové systémy již běžně nabízejí kombinaci využití jediného bezkontaktního čipu jak pro vjezd na parkoviště tak pro vstup do budovy, propojení s různými rezervačními a navigačními systémy, zvyšování bezpečnosti a zjednodušení obsluhy rezidenčních vozidel pomocí kamer na čtení registračních značek vozidel a v neposlední řadě možnost bezhotovostní úhrady parkovného platebními kartami v online režimu, pomocí SMS zpráv nebo mobilních aplikací.

Pro zpracování návrhu řešení parkovacího a závorového systému nejdříve důkladně vyhodnocujeme veškeré vstupní podmínky, které zahrnují:

 • analýzu všech již provozovaných systémů zákazníka (stávající závorové systémy, používané přístupové systémy, vč. přístupových médií, stávající kamerové systémy, používané IT aplikace -např. rezervační systém, platební aplikace, atd.)
 • analýzu dopravní situace v okolí parkovací plochy
 • prověření možných způsobů a míst pro napájení jednotlivých zařízení parkovacího a závorového systému, vč. jejich datového připojení
 • analýzu uživatelů parkování – rezidenti, abonenti, návštěvníci, občané, uživatelé benefitních systémů
 • analýzu dostupných metod úhrady parkovného

Naše služby zahrnují:

 • vypracování analýzy současného stavu, včetně zhodnocení ekonomické efektivity provozovaného systému
 • vypracování návrhu opatření na zefektivnění provozu parkovacího systému, včetně předpokládané návratnosti vynaložených investic
 • vypracování projektové dokumentace (všechny stupně), vč. řešení dopravní situace v okolí parkovací plochy
 • dodávka a instalace parkovacího nebo závorového systému, včetně jeho integrace s již provozovanými systémy
 • servis a správa parkovacích a závorových systémů
 • outsourcing parkovacích a závorových systémů, vč. řešení bilingu.

Kontakt

Novoměstská 2170/1c
621 00 Brno-Řečkovice

tel.:+420 545 129 126
info__at__3esystem.cz

Služby

Energetický management
Správa budov
Technické projekty
Poradenství a analýza
Technický dozor

Produkty

Rozvody
Inteligentní budovy
Elektromobilita
Parkovací a závorové systémy
Měření a regulace